برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر(سهامی خاص)

برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر(سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۰ راس ساعت ۹ صبح به موجب آگهی منتشره روزنامه رسالت به شماره خ ش ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ در محل مندرج در روزنامه به آدرس : ابهر بلوار اثیر الدین ابهری – سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی ابهر با […]

جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۰ راس ساعت ۹ صبح به موجب آگهی منتشره روزنامه رسالت به شماره خ ش ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ در محل مندرج در روزنامه به آدرس : ابهر بلوار اثیر الدین ابهری – سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی ابهر با حضور اکثریت صاحبان سهام تشکیل گردید.در این مجمع اصلاحیه بودجه سال مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و پیش بینیبودجه سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به تصویب مجمع عمومی رسیدو همچنین در مجمع عمومی فوق العاده در مورد نقل و انتقال سهام سهامداران تصمیم گیری انجام گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.