سال تولید،پشتیبانی‌ها،مانع‌زدایی‌ها مبارک باد

سال تولید،پشتیبانی‌ها،مانع‌زدایی‌ها مبارک باد

با توجه به اثرات اقتصادی میتوان گفت که فعالیت صندوقها در راستای تامین منابع مالی و دسترسی به تسهیلات کم بهره و مشارکت کشاورزان در فراهم آوردن سرمایه گذاریهای گروهی از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی موثر واقع شده است و علاوه بر افزایش توان سرمایه گذاری مستقیم، منجر به افزایش درآمد و […]

با توجه به اثرات اقتصادی میتوان گفت که فعالیت صندوقها در راستای تامین منابع مالی و دسترسی به تسهیلات کم بهره و مشارکت کشاورزان در فراهم آوردن سرمایه گذاریهای گروهی از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی موثر واقع شده است و علاوه بر افزایش توان سرمایه گذاری مستقیم، منجر به افزایش درآمد و توان سرمایه گذاری مجدد در بخش کشاورزی شده و زمینه افزایش تولید و اشتغال و به طور کلی حرکت بخش کشاورزی به سمت بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است. مشارکت مالی دولت با کشاورزان برای افزایش توان مالی این صندوقها، میتواند به گسترش دامنه فعالیت آنها درکشاورزی منجر شده و در مجموع به بهبود شاخصهای اقتصادی توسعه کشاورزان کشور کمک خواهد کرد. ممکن است مدیریت صحیح، حمایت و سیاستگذاری مناسب دولت بتواند به مشارکت هر چه بیشتر تولیدکنندگان و ذینفعان بخش کشاورزی به سرمایه گذاری در این بخش به منظور استفاده از تسهیلات ارزان قیمت و فارغ از بوروکراسی اداری، کمک کند. با توجه به اثرات مثبت اجتماعی، حمایت از فعالیتهای صندوق میتواند زمینه مشارکت بیشتر سهامداران را فراهم کند. با تشویق مشارکت آنان، اعتماد به نفس آنها را تقویت کرده و باعث ایجاد مشارکت کشاورزان و تضمین دستیابی به اهداف صندوق میشود، توانمندی آنها را برای حل مشکلات روستا و توسعه بخش کشاورزی به کارگرفت.

رسالت و ماموریت اصلی صندوق های غیر دولتی ،تکمیل و تقویت زنجیره های تولید در بخش کشاورزی با تکیه بر خرد جمعی ،بهره گیری از الگوهای نوین و دانش بومی و ظرفیت های ارزشمند تشکل ها و تولید کنندگان عرصه کشاورزی است . در این راستا ،عضویت مدیرعامل شرکت در کارگروه بازرگانی شرکت مادر تخصصی و نگارش طرح زنجیره و استراتژی رقابت بین المللی برای محصولات وهمچنین عضویت در کمیته فنی تدوین ساختار زنجیره با توجه به نیازهای زیربخشهای مختلف سهامداران صندوق ، شرکت را در مسیر رشد و شکوفایی و نیل به اهداف ، قرار خواهد داد.

توزیع اعتبارات بلاعوض سامانه های نوین آبیاری در کشورتا قبل از تشکیل صندوق ها، وزارت جهاد کشاورزی برای این طرح، با بانک ها قرارداد داشت. اما فقط برخی افراد امکان وام گرفتن داشتند و این امکان برای افراد عادی فراهم نبود. با تشکیل صندوقها این وضعیت تغییر کرد. صندوقها توانستند به عنوان عاملیت دولت، برای کمک توسعه بخش کشاورزی به مردم انجام وظیفه و با این روش عدالت یارانهای را گسترده تر کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *