آدرس: ابهر، بلوار اثیر الدین ابهری، ضلع غربی اداره جهاد کشاورزی، جنب فرماندهی انتظامی

کد پستی: ۴۵۶۱۶۴۶۵۳۹

تلفن: ۰۲۴-۳۵۲۴۴۳۲۳

فکس: ۰۲۴-۳۵۲۷۴۰۹۸

ایمیل: sfidabhar@gmail.com