آدرس: ابهر، بلوار اثیر الدین ابهری، ضلع غربی اداره جهاد کشاورزی، جنب فرماندهی انتظامی

 

 کد پستی: ۴۵۶۱۶۴۶۵۳۹

 

 تلفن: ۰۲۴-۳۵۲۴۴۳۲۳     

 

فکس: ۰۲۴-۳۵۲۷۴۰۹۸ 

 

 ارتباط با مدیر عامل: ۰۹۱۹۸۴۲۹۷۰۳

 

 ایمیل: sfidabhar@gmail.com       

 

           شناسه ملی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر: ۱۴۰۰۸۲۳۹۸۶۷        کد ثبت: ۲۵۸۵