اجرای طرح حمایت از توسعه کشت گندم دیم

اجرای طرح حمایت از توسعه کشت گندم دیم

اجرای طرح حمایت از توسعه کشت گندم دیم و تولید گندم بذری به جهت حمایت از سهامداران بخش زراعت در سال ۱۴۰۰ توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر به ارزش ۶ میلیارد ریال اجرا گردید.

اجرای طرح حمایت از توسعه کشت گندم دیم و تولید گندم بذری به جهت حمایت از سهامداران بخش زراعت در سال ۱۴۰۰ توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر به ارزش ۶ میلیارد ریال اجرا گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.