طرح الگوی خدمت انگور

طرح الگوی خدمت انگور

اجرای طرح حمایت از خرید و فروش محصول انگور در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر به ارزش سه میلیارد ریال

اجرای طرح حمایت از خرید و فروش محصول انگور در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر به ارزش سه میلیارد ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.